Από:
Κατηγορία: Νέα

Δείτε την επιρροή του ήχου πάνω σε διάφορα υλικά και τα σχήματα που δημιουργεί με απόλυτη συμμετρία, ανάλογα με τη συχνότητά του.