Όροι χρήσης του RadioSpot.gr

1.Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.radiospot.gr, αποτελούν ιδιοκτησία της RadioSpot.gr (ΓΚΟΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΕ) και των εκπροσώπων της, από εδώ και στο εξής RadioSpot.gr και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία περί Πνευματικών Δικαιωμάτων. Καταπάτηση των πνευματικών δικαιωμάτων της RadioSpot.gr, καθώς και των λοιπών αποκλειστικών της δικαιωμάτων νομιμοποιεί την RadioSpot.gr να κινηθεί ποινικά κατά του παραβάτη.

2.Τα αρχεία ήχου, οι πληροφορίες και τα γραφικά που δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο της RadioSpot.gr απαγορεύεται να αντιγραφούν, αναδημοσιευτούν, ή να αναπαραχθούν ολόκληρα ή εν μέρει και για οποιαδήποτε χρήση, χωρίς έγγραφη άδεια της RadioSpot.gr. Στην ιστοσελίδα www.radiospot.gr περιλαμβάνονται υλικό, Trademarks, Service Marks, Φωτογραφίες και άλλο περιεχόμενο που ανήκει στην RadioSpot.gr και προστατεύεται από το Νόμο. Όλα τα περιεχόμενα του site (συμπεριλαμβανομένων Κειμένων, Γραφικών, Εικόνων, Φωτογραφιών και Λογισμικού) είναι πνευματική ιδιοκτησία της RadioSpot.gr και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση του υλικού, χωρίς έγγραφη άδεια της εταιρίας.

3.Η RadioSpot.gr δεν φέρει ευθύνη για το υλικό το οποίο της υποδεικνύετε να γίνει χρήση από τον εκάστοτε πελάτη της, κατά την παραγγελία του.

4.Η παράδοση της υπηρεσίας πραγματοποιείτε μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την ολοκλήρωση της πληρωμής σας και έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την αναπροσαρμογή της υπηρεσίας μέχρι δύο φορές και έπειτα είναι στην ευχέρεια της RadioSpot.gr η περαιτέρω επεξεργασία με το ίδιο κόστος. Το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών θα αποστέλλεται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση που έχετε συμπληρώσει στη φόρμα παραγγελίας. Τα αναγραφόμενα δευτερόλεπτα ανά υπηρεσία, είναι ο μέγιστος χρόνος της εκάστοτε υπηρεσίας και δεν σημαίνει ότι θα είναι ακριβώς τα δευτερόλεπτα που αναγράφονται κατά τη παραγγελια. Η παραγγελία θα ακυρώνετε εφόσον δεν πραγματοποιείται η πληρωμή μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες.

Αποδοχή Όρων Χρήσης

5.Οι όροι χρήσης της παρουσίασης αυτής συντάσσονται κι εφαρμόζονται με βάση το σύνολο των κανόνων δικαίου της Ελληνικής επικράτειας. Συμφωνείτε, ότι για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τη χρήση αυτής της παρουσίασης εφαρμογή θα έχουν οι νόμοι του Ελληνικού κράτους κι αρμόδιο δικαστήριο για την επίλυση αυτών θα είναι το Πρωτοδικείο Αθηνών. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί χωρίς ειδοποίηση τους Όρους Χρήσης του Συμφωνητικού Παροχής των Υπηρεσιών της και είναι στην ευθύνη του Πελάτη να φροντίζει να ενημερώνεται σχετικά από την παρούσα Ιστοσελίδα. Από τη χρήση των ιστοσελίδων της παρουσίασης www.radiospot.gr τεκμαίρεται, ότι συμφωνείτε με όλους τους παραπάνω όρους και η ανάγνωση του παρόντος κειμένου απαιτείται πριν από την παραγγελία/χρήση των υπηρεσιών μας, ενώ η σύμφωνη γνώμη σας προς τους όρους του παρόντος κειμένου, εκφράζεται με τη χρήση του δικτυακού χώρου της www.radiospot.gr ή την υπογραφή σας στο παρόν κείμενο.

Σε περίπτωση που μέρος ή διάταξη της σύμβασης ακυρωθεί με απόφαση αρμοδίου Δικαστηρίου ως μη νόμιμη, έγκυρη και εκτελεστή, το γεγονός αυτό δεν θα επηρεάζει την ισχύ των υπολοίπων διατάξεων της, οι οποίες θα παραμένουν ισχυρές και θα εφαρμόζονται.

Τρόποι πληρωμής

Οι Πληρωμές έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιούνται:
1. Μέσω paypal, απευθείας αν έχετε λογαριασμό ή χρησιμοποιώντας την πιστωτική σας κάρτα.
2. Κατάθεση ή μεταφορά στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: (Λογαριασμός: 6601145413643

| iban: GR80 0171 6010 0066 0114 5413 643
Εμφανιζόμενο όνομα λογαριασμού: ΓΚΟΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΕ

Συμπληρώστε τον αριθμό παραγγελίας (Order ID) ως αιτιολογία κατάθεσης και μετά την κατάθεση ενημερώστε μας μέσω email στο info@radiospot.gr ή τηλεφωνικώς στο 2651305945.