Τηλέφωνο: 2651305945
Email: info@radiospot.gr
Διεύθυνση: Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 11 (ΚΕΠΑΒΙ No 203)
Ιωάννινα, ΤΚ.45221