Τηλέφωνο: 2651305945
Email: radiospotgr@gmail.com
Διεύθυνση: Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 11
Ιωάννινα, ΤΚ.45221